Kompleksowa obsługa ratownicza w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych imienia Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przez ratowników wodnych w obiekcie o następującej charakterystyce:
a) basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m2 tj. 312,5 m2 z sześcioma torami dla zawodników (basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom),
b) basen rekreacyjny dla dzieci o łącznej pow. 87 m2 ze zjeżdżalnia rurową,
c) 2 wanny SPA,
d) brodzik dla najmłodszych dzieci 17 m2 ze zjeżdżalnią typu "słonik",
e) sauna fińska.
Szacunkowa ilość godzin w ciagu roku: łącznie 8580 przy obsadzie 2 ratowników na zmianie, przy czym dane te są danymi szacunkowymi, które maja posłużyć Wykonawcy do kalkulacji oferty cenowej i mogą ulec zmianie, tj. zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniu. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie będą podstawą roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. Powyższa ilość jest wartością maksymalną, nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i potrzeb Zamawiającego.
Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone z uwzględnieniem podanych niżej warunków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482),
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012, poz. 286 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 58
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego
ul. Kościuszki 58
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się