Zakup maty ochronnej podłogowej pod krzesła obrotowe

» Opis zapytania

Nazwa: 1.
Opis: Zakup maty ochronnej podłogowej pod krzesła obrotowe
Ilość: 80 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup maty
ochronnej podłogowej pod krzesła obrotowe w ilości 80 szt.

Specyfikacja:
Wymiary: 100 cm x 140 cm

Grubość: minimum 0,8 mm
Zaokrąglone rogi

Przezroczysta
Matowa

Bezwonna
Hipoalergiczna

Odporność na: ścieranie, zmianę temperatur, działanie promieni UV

Odporność na zaplamienia,

Równomierne rozłożenie nacisku na podłoże

40 szt- KPP Rawicz

40 szt- KWP Poznań

Wymagania Wystawiającego:
Zamówienia
realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej
Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony
internetowej www.platformazakupowa.pl.
KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
Termin realizacji zamówienia 03.12.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

Płatność
– przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania
usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez
zamawiającego adres.

Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.

Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń.

Dostawca,
który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość
dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod
uwagę w postępowaniu.

Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się