Częci zamienne do obieraczki do ziemniaków OZP 15,5

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (Dostawa do 06.12.2019 r., proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191)Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 09:51


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Szkolenia Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się