Dostawa programowalnych robotów edukacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programowalnych robotów edukacyjnych na potrzeby organizacji zajęć z programowania i robotyki w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”, nr RPKP.10.02.02-04-0001/18. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Zamówienie udzielane jest w 2 częściach: 1) część I - zestawy zawierające programowalnego robota edukacyjnego wraz z akcesoriami (486 zestawów), część II - zestawy do samodzielnego złożenia robota do nauki podstaw robotyki wraz z akcesoriami (3 zestawy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Towarowa 4-6
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Toruńskiego
Towarowa 4-6
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się