SPRZĘT POMIAROWY LABORATORYJNY

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowany poniżej.Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.
1. 585-408-000-0 DENSYMETR DO POM.GĘST.CIECZY ZAKR.1000-1100 bez świadectwa wzorcowania szt 20
2. 585-408-005-0 DENSYMETR UNIWERSALNY 1100-1200 bez świadectwa wzorcowania szt 20
3. 776-123-066-0 BIURETA AUTOMAT.PP 10/500ml. "Automatyczna biureta Schillinga (pojemność 10 ml; podziałka 0,05 ml) z akcesoriami: podstawka, butelka 500 ml z PE. Wizualizacja: https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-laboratoryjne/szklo-miarowe-kl-a-kl-b/biurety/biureta-schellinga-z-butla-pe/biureta-schillinga-10-0-05-ml-z-paskiem.html.
Nie dopuszcza się produktu równoważnego." szt 2
4. 585-408-148-0 DENSYMETR DO POM.GĘST.CIECZY ZAKR.1200-1300 Długość: 280 mm. Nie dopuszcza się produktu równoważnego. szt 5
5. 585-408-143-0 DENSYMETR DO POM.GĘST.CIECZY ZAKR.1300-1400 Długość: 280 mm. Nie dopuszcza się produktu równoważnego. szt 5
6. 776-123-451-0 CYLINDER MIAROWY 1000ml TW.SZTUCZNE Nie dopuszcza się produktu równoważnego. szt 2
7. 825-122-169-0 KOLBA STOŻKOWA 300ml SZKLANA SZEROKA SZYJKA Nie dopuszcza się produktu równoważnego szt 20
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Jaworzno III ul. Energetyków 15 POZ.1-2 oraz ODDZIAŁ Elektrownia Łaziska ul. wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne poz. 3-7 - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się