Zestaw pęset - zad 8

» Opis zapytania

Nazwa: Pęsety
Opis: Zestaw pęset ESD Vetus (9 sztuk) wykonanych ze stali nierdzewnej ESD-10 - ostra krótka, ESD-11 - ostra długa, ESD-12 - ostra średnia, ESD-13 - płaska, ESD-14 - zwężona ostra, ESD-15A - zwężona jednostronne ostra, ESD-15 - zagięta ukośna, ESD-16 - szeroka ostra, ESD-17 - zagięta
Ilość: 10 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (1 dzień od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: do dnia 29.11.2019;
- termin realizacji: 1 dzień od wystawienia zamówienia: - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.24 miesiące;

- zamawiający zastrzega prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22 60 33098

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się