Przeładunek węgla Moranbah North - ETA port polski czerwiec 2020 r.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Jednostkowy koszt usługi ()

Opis i specyfikacja:

Przeładunek węgla Moranbah North - NHM270100.
Ilość: 80 000 ton +/- 10%

Termin realizacji: 24-25 tydzień 2020 r.

Elementy stawki:

1. Przeładunek:

- przeładunek w porcie w relacji statek – plac – wagon

- prosimy o przedstawienie raty rozładunkowej
- obrót wagonami na terminalu
- ważenie towaru załadowanego na wagony (waga certyfikowana)
- odbiór i odstawienie wagonów z/na stację kolejową PKP PLK, z torów dostępnych dla lokomotyw terminalu
- składowanie - prosimy o przedstawienie maksymalnego czasu wolnego oraz kosztów ponad czas wolny
- wymogiem koniecznym jest złożenie towaru na placu betonowym

2. Obsługa spedycyjna i celna

- odprawa importowa towaru w procedurze uproszczonej
- obsługa spedycyjna dokumentowa tj. planowanie i raportowanie załadunku węgla na wagony, wystawianie listów przewozowych i załączników do listów, bieżące informowanie o aktualnym stanie magazynowym na placu składowym w porcie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołać go bez podania przyczyny.
Osoba kontaktowa: Izabela Bednarek, tel.: 785 906 540, izabela.bednarek@koksownianowa.plSebastian Wolak, tel.: 785 500
535, sebastian.wolak@koksownianowa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się