Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w 2020 roku w terminie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Wąsosz wraz z opiekunami, do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wąsosz wraz z odwozem po zakończonych zajęciach szkolnych do miejsc zamieszkania. Przewozy będą świadczone na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295) z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z imiennym, szkolnym biletem miesięcznym oraz opiekunów z biletem miesięcznym (cena biletów zostanie ustalona w niniejszym postępowaniu).
Przejazdy będą realizowane środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii regularnych – publicznych na trasach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, na utworzonych przez Wykonawcę liniach. Przewozy będą świadczone w terminie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r., we wszystkie dni nauki szkolnej, tj. w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Plac Wolności 17
Wąsosz 56-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miejski Wąsosza
Plac Wolności 17
Wąsosz 56-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się