Dostawa 2 szt. kos mechanicznych spalinowych firmy STIHL, model FS 131 wraz z głowicą żyłkowa AC 25-2 oraz szelkami uniwersalnymi oraz 1 szt.nożyc akumulatorowch firmy STIHL,model HSA 25

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni od daty wpływu faktury, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:none;
text-autospace:ideograph-other;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-bidi-font-family:Mangal;
mso-font-kerning:1.5pt;
mso-fareast-language:ZH-CN;
mso-bidi-language:HI;}I.
Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz GdańskiII. Przedmiot zamówienia:Zakup
i dostawa :1)
2 szt. - kosa mechaniczna spalinowa
firmy STIHL , Model FS 131 wraz z głowicą żyłkowa

AC 25-2 oraz szelkami uniwersalnymi (sołectwo Będzieszyn, Bystra Wieś)
2)
1 szt. – nożyce akumulatorowe firmy
STIHL , Model HSA 25 (sołectwo Bystra Wieś)


Wyposażenie:

a) dwie listwy tnące - listwa tnąca, dwusuwakowa do pielęgnacji żywopłotów oraz krzewów
i gałęzi o średnicy 8 mm oraz listwa tnąca do trawy,

b) ładowarka HSA 25

c) akumulator
litowo-jonowy o mocy 21,6 Wh (2,0 Ah)

d) torba z
przelotkami do montażu w ścianieIII.
Termin realizacji zamówienia: w terminie do 13 grudnia 2019 r. po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu.IV.
Miejsce dostarczenia : Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy
Pruszcz Gdański, 83-000 BĘDZIESZYN
113V. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%VI. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową openNEXUS.

2) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę
wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia
VII. Badanie ofert:

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie
wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym,

- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli
niewystarczających wyjaśnień.
VIII. Sposób i termin złożenia oferty:

Sposób: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open
Nexus.

Termin złożenia oferty: 26.11.2019 roku, do godz. 8.00.
IX. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie
oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków
przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości
dostawy/zakupu przedmiotu zamówienia w zależności od podanej ceny.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.

4) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie
poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia
negocjacji lub podpisania umowy/zamówienia.

5) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

6) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać
przez Platformę Zakupową openNEXUS.

7) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru.

8) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu.

9)
Dostawca będzie zobowiązany wystawić
ilość faktur Vat zgodną z ilością wymienionych w przedmiocie
zamówienia przedmiotów.


10) Koszty dostawy po
stronie Dostawcy.X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.XI. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2164 ze zm.).XII. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:

Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open
Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się