Usługa przeglądu samochodów osobowych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Usługa przeglądu samochodów osobowych z serwisem olejowym tj.wymiana kompletów filtrów oraz olejem silnikowym.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 20 % wartości zlecenia,
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w umowie,
4. Zamawiający zastrzega, że przegląd winien być wykonany do dnia 02.12.2019 r.
5. Odległość od siedziby Zamawiającego do Wykonawcy nie może być większa niż 30 km.
6. Cena powinna zawierać koszty robocizny wraz z materiałem i podatkiem VAT.
7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.
KONTAKT W RAZIE PYTAŃ TEL. 500 327 918
TERMIN WYKONANIA: 2 grudnia 2019 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 15:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się