Zakup niszczarki do dysków twardych

» Opis zapytania

Nazwa: HMS Powerline HDS 150
Opis: kod EAN: 4026631054652
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (Do dnia 15 grudnia 2019)
Gwarancja (Minimum 12 miesięcy)
Instalacja urządzenia (Po stronie dostawcy)
Szkolenie z obsługi urządzenia (Po stronie dostawcy)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem postępowania jest zakup niszczarki do dysków twardych model HMS Powerline HDS 150 (kod EAN: 4026631054652)


Warunki postępowania:
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Płatność - przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru.
7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2019 r.
10. Wykonawca udzieli na oferowany towar min. 12 miesięcy gwarancji.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.
12. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje.
13. Wykonawca musi zapewnić bezpłatną instalację urządzenia oraz szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego w wcześniej umówionym terminie.
14. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Zapytania co do procedury zakupu: Paweł Piwiński, KWP w Poznaniu, tel. 061 84 141 30, pawel.piwinski@po.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się