"Sprzedaż i dostawa sprzętu do pracy z końmi do pracowni hodowli koni w ZSP w Ornontowicach ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu do pracy z końmi oraz bryczki do pracowni hodowli koni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach , przewidzianego w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
1.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu :
a) Figurki konia do pracowni hodowli koni - 1 sztuka
b) Modelu stajni i parkuru do pracowni hodowli koni - 1 sztuka
c) Ogłowia (różne rodzaje) do pracowni hodowli koni - 8 sztuk
d) Kompletnego stroju jeździeckiego do pracowni hodowli koni - 1 sztuka
e) Wodzy pomocniczych do pracowni hodowli koni - 5 sztuk
f) Zestawu podków i butów dla koni do pracowni hodowli koni -1 zestaw
g) Zestawu sprzętu kowalskiego do pracowni hodowli koni -1 zestaw
h) Czaszki konia do pracowni hodowli koni - 1 sztuka
i) Sprzętu do lonżowania - 1 sztuka
j) Siodła westernowego do pracowni hodowli koni -1 sztuka
k) Bryczki jednokonnej do pracowni hodowli koni – 1 sztuka
l) Szkieletu konia do pracowni hodowli koni -1 sztukaPrzedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących szkół:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 ZSP Ornontowice.

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

Kody CPV:
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
39162000- 5 Pomoce naukowe
18910000-1 – Wyroby rymarskie
18911000-8 – Siodła
18000000- 9 – Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
34911000-6- Wozy konne i ręczne oraz inne pojazdy nienapędzane mechanicznie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się