Dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych.
2.Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
Część 1 Nazwa: Dostawa lup elektronicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lup elektronicznych- ilość 5 szt.
Część 2 Nazwa: Dostawa tablicy interaktywnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej – ilość 1 szt.
Część 3 Nazwa: Dostawa projektora multimedialnego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego – ilość 1 szt.
Część 4 Nazwa: Dostawa powiększalników stacjonarnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa powiększalników stacjonarnych – ilość 2 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia : minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń) - dot. wszystkich części (1-4).
5.Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń) - dot. wszystkich części (1-4).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 5
Kielce 25-369
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
Kielce 25-369
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się