PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W OPARCIU O AUTORSKIE PROGRAMY NAUCZANIA Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA - SOPOT”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorskie programy nauczania, z uczestnikami projektu „ZDOLNI Z POMORZA - SOPOT”. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie autorskiego programu nauczania;
2) opracowanie harmonogramu realizacji zajęć;
3) przeprowadzenie diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych właściwych dla danego przedmiotu – na początku i pod koniec realizacji autorskiego programu nauczania wraz z opracowaniem i przygotowaniem materiałów dla uczniów;
4) prowadzenie dziennika z realizacji zajęć;
5) monitorowanie udziału uczestników w zajęciach oraz prowadzenie dokumentacji z realizacji w formie min zdjęć;
6) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w okresie od 04 grudnia 2019r. do 26 czerwca 2020 r.
Zamówienie jest podzielone na 10 niezależnych części

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Władysława IV 23
Sopot 81-742
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Władysława IV 23
Sopot 81-742
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się