Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach".
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwie części:
Część 1 Zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych,
Część 2 Zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem.
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 Zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 Zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia w zakresie Części 1 Zamówienia i Części 2 Zamówienia należy dostarczyć do następujących szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Więcbork:
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Jastrzębiec 17, 89-410 Więcbork,
2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork,
3) Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Runowo Krajeńskie 58, 89-421 Runowo Krajeńskie,
4) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo,
5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku, ul. Aleja 600-lecia 4, 89-410 Więcbork,
6) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19, 89-410 Więcbork,
7) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork.

UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 22
Więcbork 89-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
Więcbork 89-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się