Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski”,

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia świetlic w miejscowościach: Bystrzejowice Pierwsze, Majdan Kozic Górnych, Piaski i Wola Piasecka.

Dostawę wyposażenia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ należy dostarczyć bezpośrednio do świetlic w miejscowościach: Bystrzejowice Pierwsze 89, Majdan Kozic Górnych 43, Piaski,
ul. Mickiewicza 2 i Wola Piasecka 54.

Wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu, w tym meble, muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lubelska 77
Piaski 21-050
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Piaskach
ul. Lubelska 77
Piaski 21-050
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się