Montaż nasad kominowych obrotowych

» Opis zapytania

Nazwa: 1.nasady kominowe
Opis: wg opisu
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Wymagania i specyfikacja Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na wykonanie demontażu 15 szt. wyciągów wentylacyjnych elektrycznych oraz montaż 15 szt nasad kominowych obrotowych średnicy podstawy 160mm na budynku KWP w Poznaniu przy ul.Taborowej 22. Dach płaski. Budynek 2 piętrowy. Wejście na dach drabina zewnętrzna.Miejsce wykonania prac; Poznań ul.Dąbrowskiego 17a. opis prac do wykonania :demontaż starych nasad kominowych,montaż nowych nasad kominowych obrotowychwywóz i utylizacja zdemontowanych nasad,
WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO 1.Termin realizacji zamówienia do 29.11.2019r od złożenia zamówienia. Proszę o potwierdzenie terminu ważności oferty z uwagi na zawity termin wykonania robót.2.Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leża postronie wykonawcy3.Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od dostarczenia towaru wrazz fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres4.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stroniehttps://platformazakupowa.pl/5.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformiezakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy6.Wykonawca gwarantuje , że użyte produkty są nowe i wolne od wad7.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy-zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia.8.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami9.Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia10.Kryterium oceny najniższa cena , termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń..11.Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodnośćfaktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu12. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .13.W załączniku wzór umowy zlecenia. Wykonawca przedstawi imienny wykaz pracowników oraz środków transportu, które będą wykorzystane podczas realizacji zlecenia.14.Wykonawca zgodnie z pkt.8 umowy zlecenia do wykonania prac skieruje osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracęW załącznikach:wzór umowy zlecenia,zdjęcia nasad do demontażu,zdjęcie nowej nasadyEwentualne zapytania Arkadiusz Karaszewski 516890116

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się