ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W ROKU 2020 WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna prenumerata – w miarę ukazywania się poszczególnych numerów – czasopism krajowych i zagranicznych w roku 2020 oraz dostawa ich do siedziby Zamawiającego, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych i zagranicznych zawartym w części IV SIWZ.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego
do prenumeraty roku 2020 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2020, bez względu na datę ukazania się numeru,
b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism,
c) zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie,
d) niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Noskowskiego 42718
Poznań 61-704
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 42718
Poznań 61-704
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się