CZUJNIK TLENOWY I GŁOWICA PRZEPŁYWOWA DO TLENOMIERZA CO-402

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowany poniżej.Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.
1.591-141-013-0 CZUJNIK TLENOWY COG-1TS TLENOMIERZ CO-402. Wymagane: Instrukcja, nakrętka do czujnika, pojemnik, roztwór elektrolitu 30 ml i roztwór siarczynu sodu 30 ml. 1 SZT.
2. 591-141-014-0 GŁOWICA PRZEPŁYWOWA GXP-01 TLENOMIERZ CO-402, wymagana instrukcja użytkowania 1 SZT.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH.

Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się