Sukcesywny zakup testów do szybkiej identyfikacji i oceny lekowrażliwości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup odczynników, preparatów mikroskopowych, testów identyfikujących, podłoży mikrobiologicznych w podziale na 4 [cztery] części:
1.1. Część nr 4a: Dostawa szybkich testów do wykrywania antygenów;
1.2. Część nr 4b: Dostawa testów lateksowych;
1.3. Część nr 4c: Dostawa testów do określania lekowrażliwości do aparatu Walk Away 96 firmy Beckman Coulter;
1.4. Część nr 4d: Dostawa E-testów

2. Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części stanowi - załącznik nr 1A do SIWZ.

3. Ilości wskazane odpowiednio w załączniku nr 1A do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający może zmienić ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach podanych odpowiednio w załączniku nr 1A do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu zamówienia.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się