Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, której zakres obejmuje dostawę:
- schładzarko - zamrażarki szokowej z sondą temperatury - 1 szt.;
- szafy chłodniczej z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt.;
- pakowarki komorowej - 1 szt.;
- pieca konwekcyjno –parowego wraz z podstawą i okapem - 1 szt.;
- robota kuchennego wieloczynnościowego - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Lubelska 4
Opole Lubelskie 24-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Opolski
ul. Lubelska 4
Opole Lubelskie 24-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się