Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.

» Opis zapytania

Zadanie 1 – LBŚiŻ – Pompa do systemu Milli – Q – Direct 8.
Zadanie 2 - LBŚiŻ – Rurki grafitowe do spektrofotometru absorpcji atomowej i zbiornik do zestawu do demineralizacji wody Demiwa.
Zadanie 3 – LBŚiŻ – Filtr mechaniczny i węglowy oraz wkład z piankowej włókniny polipropylenowej do aparatu do uzdatniania wody Demiwa.
Zadanie 4 - LBŚiŻ – Części do aparatu HPLC Waters Alliance i UPLC Waters.
Zadanie 5 - LBŚiŻ – Części do aparatu GC Varian CP-3380, GC/MS CP – 3800 Varian, GC Agilent 6890N, HPLC Waters Aliance, Specktrofotometru absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej SpectrAA – 220Z/GTA-110Z oraz spektrofotometru absorpcji atomowej PinAAcle 900F.
Zadanie 6 - Laboratorium w Elblagu – Rurki grafitowe i wężyk do połączenia Separator – cela do spektrofotometrów absorpcji atomowej.
Zadanie 7 - LBŚiŻ – Części do zestawów Millipore.
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznikach nr 1/1-1/7

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się