Usługa przeprowadzenia kursów i szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy (powtórny)”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: 1.1. Część I - Kurs dla nauczycieli „Projektowanie i programowanie układów automatyki” Łączna liczba godzin na kurs: 35 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut). Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 3 osoby. 1.2. Część II – Kurs dla nauczycieli „Obsługa i programowanie robota przemysłowego” Łączna liczba godzin na kurs: 21 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) przy założeniu aby kurs został przeprowadzony w ciągu 3 następujących po sobie dni Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 3 osoby. 1.3. Część III – Kurs dla nauczycieli „Sprzęt komputerowy – IT Essentials” Łączna liczba godzin na kurs: 70 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym 40 godzin realizowanych w siedzibie Zamawiającego, 30 godzin dodatkowych (w tym 5 godzin wizyt studyjnych w jednostce prowadzącej takie szkolenia oraz 25 godzin online). Liczba uczestników całego pakietu: łącznie 6 osób. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Komisji Edukacji Narodowej 3
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
Komisji Edukacji Narodowej 3
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się