Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2.1 do nr 2.4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się