Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa inkubatorów z regulowaną atmosferą CO2;
Pakiet 2: Dostawa wirówek nablatowych;
Pakiet 3: Dostawa miernika do pomiaru pH;
Pakiet 4: Dostawa aparatu do pomiaru spoczynkowego wydatkowania energii metodą kalorymetrii pośredniej;
Pakiet 5: Dostawa wirówki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.