Powrót

Wymiana kompensatora DN1400 rurociągu rozmrażacza chłodni kominowej nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: „Wymiana kompensatora DN1400 rurociągu rozmrażacza chłodni kominowej nr 2 w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III”.
Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu.
Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie informacji za pomocą zakładki "Zapytanie o Informacje".

Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.

Ewentualny udział w późniejszym elektronicznym zapytaniu ofertowym RFX będzie związany ze złożeniem OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania.
Termin realizacji prac: od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r.

Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się