DOSTAWA URZADZEŃ GASTRONOMICZNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń gastronomicznych wyszczególnionych w formularzu ofetowo-cenowym, który został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, posiadający zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana III Sobieskiego 277
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Jana III Sobieskiego 277
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się