Utrzymanie drzew i krzewów na terenach zieleni oraz w pasach drogowych Gminy Miasto Stargard

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest wykonywanie prac polegających na:
1) wykonywaniu wycinek drzew i krzewów wraz z usunięciem bryły korzeniowej,
2) usuwaniu wiatrołomów i wiatrowałów wraz z usunięciem bryły korzeniowej (na podstawie oględzin przeprowadzonych przez Wykonawcę niezwłocznie po zaprzestaniu wichury oraz wg wskazań Zamawiającego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji),
3) usuwaniu odrostów drzew,
4) wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew i krzewów,
5) strzyżeniu i formowaniu krzewów oraz żywopłotów,
6) wykonywaniu wiązań zapobiegających rozłamaniu lub odpadaniu konarów drzew,
7) usuwaniu skutków nagłych zjawisk atmosferycznych w postaci złamanych gałęzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi,
o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6
do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Pierwszej Brygady 35
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
ul. Pierwszej Brygady 35
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się