Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.

» Opis zapytania

Zadanie 1 – LBEK – Miernik temperatury z rejestracją do termocyklera ze świadectwem wzorcowania.
Zadanie 2 - LBŚiŻ - Rejestrator temperatury ze świadectwem wzorcowania, uchwytem umożliwiającym mocowanie urządzenia – 10szt. oraz dwa adaptery.
Zadanie 3 – Laboratorium w Elblagu - Termometr cyfrowy z sondą ze stali nierdzewnej + świadectwo wzorcowanie.
Zadanie 4 - Laboratorium w Elblagu - Biureta cyfrowa.
Zadanie 5 - Laboratorium w Elblagu - Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o pojemności 1-10ml z kompatybilnymi z pipetą końcówkami o pojemności 10ml.
Zadanie 6 - Laboratorium w Elblagu - Termohigrometr min-max ze świadectwem wzorcowania - 10 sztuk.
Zadanie 7 - Laboratorium w Elblagu - Pompka Pipetowa z zapasowym filtrem membranowym.
Zadanie 8 - Laboratorium w Elblagu - Lampa statywowa UV.
Zadanie 9 - Laboratorium w Elblagu - Termometr cieczowy - 2 sztuki.
Zadanie 10 - Laboratorium w Elblagu - Termohigrobarometr ze świadectwem wzorcowania.
Zadanie 11 - LBEK - Czasomierz elektroniczny ze świadectwem wzorcowania.
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Arkuszu informacji technicznej nr 1/1-1/11

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się