ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

» Opis zapytania

Nazwa: zorganizowanie szkolenia "Zarządzanie Transportem"
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (... dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Miejsce szkolenia (miejsce (miasto) szkolenia. )
Termin dostawy (... dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. … miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Zarządzanie Transportem".
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: listopad-grudzień 2019;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Zamawiający załącza zapytanie ofertowe w języku angielskim i polskim


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 16:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Szczeciński


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się