Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica Duża

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pod nazwą: ,,Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica Duża”.
2. Przedmiot zamówienia polega na dostawie pomocy dydaktycznych i innych urządzeń potrzebnych do wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach na terenie Gminy Niedrzwica Duża. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, tj. rodzaj, ilości wraz z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami pomocy dydaktycznych, przyrządów, urządzeń, sprzętów znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia podzielony został na III CZĘŚCI:
a) CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych;
b) CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu elektronicznego;
c) CZĘŚĆ III przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę dodatkowego wyposażenia szkolnego;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Niedrzwica Duża
Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się