Dostawa szafy termostatycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tj. do Leśnego Banku Genów Kostrzyca szafy termostatycznej – 1 sztuka.

Opis przedmiotu zamówienia:


Szafa termostatyczna służy do utrzymywania temperatury niezależnie od temperatury otoczenia w ustalonym zakresie (urządzenie wyposażone jest w system grzewczy i chłodzący). Pozwala na hodowlę organizmów w ściśle określonych warunkach temperatury.

Parametry techniczne szafy termostatycznej:
• Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub nierdzewnej kwasoodpornej;
• Drzwi pełne;
• Wymuszony obieg powietrza;
• Minimalny zakres temperatur od +5°C do +20°C;
• Możliwość ręcznej regulacji temperatury przez użytkownika;
• Minimalna regulacja temperatury co 1,0°C;
• Wyświetlacz temperatury na zewnątrz urządzenia pokazujący temperaturę panującą wewnątrz urządzenia;
• Pojemność użytkowa komory 500 l (dopuszcza się +/- 50 l);
• W zestawie 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej;
• Regulowane ułożenie prowadnic;
• Funkcja automatycznego odszraniania;
• Sygnalizacja otwartych drzwi;
• Oświetlenie wewnętrzne;
• Wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]: (dopuszcza się +/- 100 mm od każdego wymiaru)
 szerokość: 750 mm;
 wysokość: 2000 mm;
 głębokość 850 mm.

Warunki dodatkowe:
• Urządzenie wykonane i zgodne z obowiązującymi normami i ze standardami CE.
• Do urządzenia dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz specyfikacja techniczna producenta.
• Okres gwarancyjny minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru..
• Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 r.
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
• Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia oraz szkolenie dla 4 pracowników w siedzibie Zamawiającego – uwzględnione w cenie urządzenia.

We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń) pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się