Dostawa urządzeń chłodniczych laboratoryjnych w podziale na pakiety.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych laboratoryjnych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do -86°C.; Pakiet 2: Dostawa lodówko-zamrażarki; Pakiet 3 Dostawa zamrażarki szufladowej; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się