Usługa badania próbek akumulatorków (wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbanków w zakresie pojemności w odniesieniu do deklaracji na wyrobie lub jego opakowaniu oraz opracowanie opinii w powyższym zakresie, w ramach nadzoru realizowanego przez podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcję Handlową na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania próbek akumulatorków (wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbanków w zakresie pojemności w odniesieniu do deklaracji na wyrobie lub jego opakowaniu oraz opracowanie opinii w zakresie zgodności rzeczywistej pojemności jaką może uzyskać konsument w wyniku użytkowania wyrobu zgodnie z przeznaczeniem z deklarowaną, w ramach nadzoru realizowanego przez podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcję Handlową na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668).
Z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wiążą się dodatkowo następujące usługi:
a) przechowywanie próbek w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech charakterystycznych;
b) komisyjne niszczenie: pozostałości po próbkach.
Przewidziana ilość próbek, która zostanie przekazana do laboratorium wynosi 39 próbek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się