Przegląd rewizyjny kompletu cylindrów hamulcowych (12 szt.) zamontowanych w pojeździe typu 220M serii SA137-003

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd rewizyjny kompletu cylindrów hamulcowych (12 szt.) zamontowanych w pojeździe typu 220M serii SA137-003
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert w postępowaniu pn. "Przegląd rewizyjny kompletu cylindrów hamulcowych (12 szt.) zamontowanych w pojeździe typu 220M serii SA137-003". Informujemy,że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów oraz warunki jakie mają spełniać Wykonawcy określone zostały w załączonym Ogłoszeniu o przetargu. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Lidia Patoła tel. 665916091 e-mail lidia.patola@p-r.com.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się