Dostawa i montaż mebli oraz sprzętu AGD dla Komendy Miejskiej w Rzeszowie, budynek przewodników psów z siedzibą w Zaczerniu

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (Proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
2. Płatność – przelew z terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy
4. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,fabrycznie zapakowany i wolny od wad
5. Przeprowadzone postępowanie NIE musi zakończyć się wyborem dostawcy
6. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
7. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, bądź dwa zadania.
8. Termin realizacji zamówienia - do 18.11.2019r.


Zakupy KWP w Rzeszowie wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu. Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.Załączniki:
- projekt umowy
- opis zamówienia, specyfikacja
- protokół zdawczo-odbiorczy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 07:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się