DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W GORZOWIE WLKP.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. ul. Spokojna 57, z podziałem na pakiety (8 części).
Pakiet I - dostawa mięsa i wędlin.
Pakiet II - dostawa nabiału, przetworów mlecznych i jaj.
Pakiet III - dostawa produktów spożywczych, napojów i przetworów warzywno – owocowych.
Pakiet IV - dostawa ryb mrożonych, wędzonych, przetworzonych, żywych, konserw rybnych oraz mrożonek.
Pakiet V - dostawa warzyw i owoców.
Pakiet VI - dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Pakiet VII – dostawa wody do picia,
Pakiet VIII – dostawa lodów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Spokojna 57
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Spokojna 57
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się