Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w obiektach użytkowanych przez ZZOZ w Wadowicach, znak: 49/RC/ZP/ZZOZ/2019

» Opis zapytania

Nazwa: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w obiektach użytkowanych przez ZZOZ w Wadowicach
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu na podstawi protokołu odbioru., proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania usługi (max 6 tyg, proszę potwierdzić lub zaproponować krótszy termin)

Opis i specyfikacja:

W imieniu ZZOZ w Wadowicach informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w obiektach użytkowanych przez ZZOZ w Wadowicach

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu na podstawi protokołu odbioru.
- termin realizacji: (max 6) tygodni od dnia zawarcia umowy.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 33 823 22 30

- technicznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 33 87 21 240 lub 33 87 21 343

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się