Dostawa termocyklera do real-time PCR, jego instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego termocyklera do real-time PCR. Przeszkolenie wieloetapowe pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, realizację uprawień z tytułu rękojmi oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, rok produkcji – 2019, wolne od wad i aktualnie produkowane na rynku, musi być kompletne, gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów, musi posiadać Certyfikaty CE producenta sprzętu lub deklarację zgodności dla w/w sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Arkusz Informacji Technicznej” - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się