Badanie ewaluacyjne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020. Celem badania jest ocena funkcjonowania mechanizmów zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych i ocena efektów ich realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się