Dostawa kierownicy pompy wirowej Allweiler typu NB 2/40-250/235 U3.20D W135

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania i złożenia oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe.

Postępowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę KIEROWNICY POZ.171.01 POMPY WIROWEJ ALLWEILER TYPU NB 2/40-250/235 U3.20D W135 - SZT. 1

Nr seryjny pompy: 18000952

Zdjęcie tabliczki znamionowej pompy do pobrania w zakładce "Dokumenty".

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny
--------------------------------------------------------------------------------

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jakie posiada produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny wraz z ofertą winien złożyć Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 2 w zakładce Dokumenty).

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A.: Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się