Dostawa sprzętu laboratoryjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieregenerowanego sprzętu laboratoryjnego, szczegółowo wyspecyfikowanego w załącznikach nr 2a – 2i do SIWZ – formularzach parametrów technicznych. Dostawa obejmuje montaż, instalację i uruchomienie dostarczonego towaru, a także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego towaru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się