Ocena stanu aktualnego SIEM ArcSight. Aktualizacja przeglądu z 2018 roku z uwzględnieniem bieżących potrzeb SOC w modelu hybrydowym i wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

» Opis zapytania

Ocena stanu aktualnego SIEM ArcSight. Aktualizacja przeglądu z 2018 roku z uwzględnieniem bieżących potrzeb SOC w modelu hybrydowym i wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W załączeniu:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
3) Klauzula informacyjna (RODO).

Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się