DOSTAWA STANOWISKA DO ODPAROWYWANIA ROZPUSZCZALNIKÓW DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA STANOWISKA DO ODPAROWYWANIA ROZPUSZCZALNIKÓW DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Kod CPV: 38436200-2 Wyparki rotacyjne.
Krótki opis urządzenia: przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do odparowywania rozpuszczalników, tj. wyparka rotacyjna wraz z łaźnią, kontrolowanym źródłem próżni i chłodu oraz zapasem części zużywalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.
Termin realizacji zamówienia – do 6 tygodni od podpisania umowy. Zamawiający preferuje skrócenie tego terminu w kryteriach oceny ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się