Wykonanie i dostarczenie 3-komorowych pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów komunalnych - UM Koronowo

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie i dostarczenie 3-komorowych pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów komunalnych
Opis: Zamawiający na realizację zamówienia ma przeznaczoną określoną kwotę pieniędzy.
Ilość: 9 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (14 dni )
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Wypełnienie obowiązku informacyjnego (Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić )
Zapoznanie się z klauzulą informacyjną (Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić )
Termin realizacji zamówienia, towar należy dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia (Proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Gmina Koronowo z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie 3-komorowych pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów komunalnych.
Pełna treść zapytania o cenę znajduje się w załącznikach.

Warunki zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.·

Termin realizacji zamówienia: towar należy dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Koszt dostawy elementów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania pokrywa we własnym zakresie Dostawca.

Osobą do kontaktu jest: Malwina Tkaczyk (tel. 52 3826 443, ul. Aleje Wolności 4, pokój 5a)

Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski Koronowo


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się