Przegląd kotłów gazowych przez autoryzowany serwis TERMET w budynkach użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd kotłów gazowych TERMET
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (do 10 dni od daty podpisania zlecenia, proszę potwierdzić)
Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 1 do Zaproszenia)
Uprawnienia do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego kotłów gazowych firmy TERMET (proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających przedmiotowe uprawnienia.)

Opis i specyfikacja:

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, zaprasza do złożenia oferty na: „Przegląd kotłów gazowych przez autoryzowany serwis TERMET w budynkach użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju".

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 10 dni od daty podpisania zlecenia.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: Uprawnienia do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego kotłów gazowych firmy TERMET.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – 100% cena

1. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku złożenia ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną,Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.

Szczegóły w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się