Lodówki

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew na dzień 19.11.2019 r., proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (05.11.2019 r., proszę potwierdzić)
RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności oferty minimum 30 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5. Płatność– przelew na dzień 19.11.2019 r.
6. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11. .Gwarancja wszystkich produktów min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
13. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.
14. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30
16. Przewidywany termin dostawy do 05.11.2019 r.
17. Dostawy dostarczane będą do:·
III Komisariat Policji KMP w Łodzi, 90-046 Łódź,ul. Armii Krajowej 33 - 9 lodówek
Posterunek Policji w Rozprzy, 97-340 Rozprza,ul. Sportowa 13 - 1 lodówka
Komisariat Policji w Widawie, 98-170 Widawa, ul.Nowy Rynek 16 - 1 lodówka
Komisariat Policji w Krzyżanowie Wola Krzysztoporska - 1 lodówka
W razie pytań proszę o kontakt:
Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Tel. 42 66532 55 lub 693 997 221, w godz.8:30 do 15:30
agnieszka.strzechowskavelstrzeszewska@ld.policja.gov.pl


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.