Dostawa sprzętu laboratoryjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki weterynaryjnej:

Pakiet I – Blok grzejny z wkładami do odparowania pod azotem i nasadką z igłami
Pakiet II – Pompa próżniowa bezolejowa kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem LC/MS/MS Waters typu Xevo TQ
Pakiet III – Autoklaw do sterylizacji materiału zakaźnego
Pakiet IV – Inkubator z atmosferą CO2 do prowadzenia hodowli komórkowych
Pakiet V – Wirówka laboratoryjna
Pakiet VI – Mikroskop wraz ze stolikiem
Pakiet VII – Inkubator laboratoryjny jednokomorowy
Pakiet VIII – Dygestorium nablatowe do barwienia komórek somatycznych
Pakiet IX – Autoklaw pionowy
Pakiet X - Lodówka laboratoryjna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach nr 2 - 11 do niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się