Wykonanie prac szlifowania i polerowania posadzek z marmuru w, budynku Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy ul.Targowej 74 w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac szlifowania i polerowania posadzek z marmuru w, budynku Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy ul.Targowej 74 w Warszawie.

W załączeniu:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
3) Klauzula informacyjna (RODO).

Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. finansowych i ekonomicznych/Centrala IF/ILG Biuro Logistyki/ILG Z-ca dyr. 2/ILG Wydział zarz systemami logistycznymi, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. finansowych i ekonomicznych/Centrala IF/ILG Biuro Logistyki/ILG Z-ca dyr. 2/ILG Wydział zarz systemami logistycznymi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się