Masa klejowo uszczelniająca BETAMATE 7120 i itp.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury , proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.

2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.

3. Zamawiający zastrzega sobie:

a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;

b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;

c/ możliwość swobodnego wyboru oferty.

4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

5. Dostawa do Magazynu Zakładowego w Olsztynie - dokładny adres będzie podany w Zamówieniu.
a/ koszt transportu do Zamawiającego po stronie Wykonawcy.

b/forma płatności - przelew 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.
c\ termin realizacji - 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

6. Osoby do kontaktu: Janusz Kuriata kom. 785 855 331 lub Leszek Zimnicki kom. 785 855 330.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się